Mokyklos istorija

Miuncheno lituanistinė mokykla buvo įkurta 1952 metais. Ją, kaip ,,vargo mokyklą“, įkūrė pabėgėliai iš Lietuvos. 

1945–1951 stovyklų (DP-Center) metais Miunchene vyko aktyvus kultūrinis gyvenimas. Gyveno daug lietuvių mokslininkų, menininkų, rašytojų, kunigų, studentų, veikė darželis, pagrindinė mokykla, dvi gimnazijos, chorai, buvo spausdinamos knygos. Veikė lietuvių aukštoji mokykla tremtyje – Tarptautinis UNRRA universitetas Miunchene. Lietuviai gyveno pabėgėlių stovyklose Das DP-Center München Lohengrinstraße, vėliau München Freimann (Warner Kaserne).

1952 m. dėl mažo vaikų skaičiaus buvo uždaryta lietuvių pradinė mokykla, ko pasekoje gimė savaitgalinės lituanistinės mokyklos idėja ir pradėjo veikti pabėgėlių iš Lietuvos įkurta ,,vargo mokykla“.

1980 m., anot dr. Vinco Bartusevičiaus, beliko viena – dvi lituanistinės mokyklos Vokietijoje. Pastoviausiai ir ilgiausiai veikė Miuncheno šeštadieninė mokykla, kur buvo ir vaikų darželis. Galop užsidarė visos ir tik sporadiškai tai čia, tai ten laikinai susiburdavo grupelės vaikų.

Daugiau informacijos ir nuotraukų Miuncheno lituanistinės mokyklos istorinėje laiko juostoje (informacija ruošiama).

Mokiniai ir mokytojas Laurušonis (paskutinėje eilėje dešinėje) kareivinėse įsikūrusioje mokykloje 1949 m.

Miuncheno lituanistinės mokyklos naujų mokslo metų atidarymo šventė 2019-09-15