Grupės

Grupių veikla ir užsiėmimų tvarkaraštis 2023–2024 m.m.

,,Mažylių“ (0–3 m.) grupė (ikimokyklinis ugdymas) – žaidimų grupė mažiesiems kartu su mamytėmis ir tėveliais.

Ką mes veikiame?

• Susitikimų metu mes dainuojame daineles ir lopšines, žaidžiame pirštukinius žaidimus ir lietuviškus žaidinimus (,,Katutės“, ,,Virė virė košę“, ,,Kur joji, Jonai?“, ,,Mylu mylu“), sukeliančius daug džiaugsmo mažiems vaikams.

• Užsiėmimus skriame mažyliams – dainuojame jiems ir žaidžiame kartu, kviečiame juos prisijungti prie mūsų, kartojant judesius ar dainelės žodžius.

• Darome nesudėtingus darbelius iš gamtinės medžiagos ir kitų meninių priemonių.

• O pabaigoje – smagūs pašnekesiai prie arbatos. Puiki proga mamytėms ir tėveliams pabūti kartu, pasidalinti patirtimi ir įspūdžiais.

• Esant geram orui, užsiėmimus organizuojame lauke (parke, žaidimų aikštelėje).

Užsiėmimų tvarkaraštisGrupė nesusidarė dėl mažo dalyvių skaičiaus.

,,Nykštukų“ (3–5 m.) grupė (ikimokyklinis ugdymas) – žaidimų ir ugdymosi grupė vaikams kartu su mamytėmis ir tėveliais.

Ką mes veikiame?

• Laviname lietuvių kalbą klausydamiesi pasakų, mokydamiesi trumpų eilėraštukų bei dainelių, šokdami nesudėtingus šokius ir ratelius, žaisdami pirštukinius žaidimus bei lietuviškus žaidinimus.

• Daug kalbamės ir klausinėjame vieni kitų (kas?, kas čia?), dalijamės turima kalbine patirtimi.

• Vaikai ugdosi ir tautinio tapatumo jausmus, daugiau sužino apie Lietuvą.

• Kalbai mokyti naudojame daug ir įvairių vaizdinių priemonių.

• Skaičiuojame iki 5, dėliojame ir grupuojame, mokomės pagrindinių spalvų ir geometrinių formų.

• Piešiame, kerpame, klijuojame ar darome nesudėtingus darbelius iš gamtinės medžiagos.

• Atliekame įvairias užduotėles.

• Tyrinėjame ir eksperimentuojame, pasitelkdami pojūčius.

• Esant geram orui, užsiėmimus organizuojame lauke (parke, žaidimų aikštelėje).

Užsiėmimų tvarkaraštis2023.09.17, 2023.10.08, 2023.11.12, 2023.12.10, 2024.01.14, 2024.02.25, 2024.03.10, 2024.04.14, 2024.05.12, 2024.06.09, 2024.07.06Sekmadieniais
10:30–12:45 val.
JIZ, Sendlinger Str. 7, 80331 München

,,Nykštukų“ (5–7 m.) grupė (priešmokyklinis ugdymas) – vaikų žaidimų ir ugdymosi grupė.

Ką mes veikiame?

• Lietuvių kalbos mokomės per integralų ugdymosi turinį, kuris apima klausymą, kalbėjimą, skaitymo ir rašymo pradmenis bei kultūrinės pilietinės kompetencijos pradmenis.

• Klausomės pasakų ir jas inscenizuojame, mokomės eilėraščių bei dainų, šokame nesudėtingus šokius ir ratelius, žaidžiame lietuviškus žaidimus.

• Skatiname vaikus bendrauti vieni su kitais, tokiu būdu jie mokosi vieni iš kitų, atsiranda noras kalbėti, išsakyti savo mintis ir išgirsti kitą.

• Žaidžiame žodžių žaidimus (pvz., garsai žodžių pradžioje ir pabaigoje, žodžių grupavimas, panašiai skambantys žodžiai, priešingos reikšmės žodžiai ir kt.), atliekame įvairias užduotis.

• Skatiname vaikus naudotis turima kalbine patirtimi, mokantis lietuvių kalbos.

• Kalbai mokyti naudojame daug ir įvairių vaizdinių priemonių.

• Sudarome ugdymo ar žaidybines situacijas, kurios skatina vaikus domėtis raidėmis, pastebėti ir įvardyti pažįstamas raides žodžiuose, perskaityti pavienius žodžius, bandyti rašyti raides ir žodžius su lietuviškais ženklais.

• Skatiname vaikus domėtis lietuviškomis knygomis.

• Tyrinėjame ir eksperimentuojame, pasitelkdami pojūčius.

• Vaikai ugdosi ir tautinio tapatumo jausmus, daugiau sužino apie Lietuvą, jos simbolius.

• Esant geram orui, užsiėmimus organizuojame lauke (parke, žaidimų aikštelėje).

Užsiėmimų tvarkaraštis2023.09.17, 2023.10.07, 2023.11.11, 2023.12.09, 2024.01.13, 2024.02.24, 2024.03.09, 2024.04.13, 2024.05.11, 2024.06.08, 2024.07.06Šeštadieniais   
10:00–12:15 val.
JIZ, Sendlinger Str. 7, 80331 München

Mokyklinukų (711 m.) grupė (pradinis ugdymas) – mokyklą jau lankančių vaikų grupė.

Ei-ei-ei-ei-ei,

Ar girdi mane?

Ei-ei-ei-ei-ei,

Miuncheno vaikai!

Ei-ei-ei-ei-ei,

Aš esu čia!

Ei-ei-ei-ei-ei,

Myliu Lietuvą!

Čia mes susitinkame, bendraujame, juokaujame, svajojame ir draugaujame! Čia mes džiaugiamės visų sėkme ir kiekviena nauja diena!

Ką mes veikiame?

• Mokydamiesi lietuvių kalbos, integruojame kalbinės ir kultūrinės veiklos sritis: klausymą, kalbėjimą, skaitymą, rašymą bei kultūrinį ir pilietinį ugdymą.

• Skatiname vaikus naudotis turima kalbine patirtimi ir perkelti ją mokantis lietuvių kalbos.

• Vaikai mokosi vartoti kalbą situacijose, susijusiose su realiais bendravimo poreikiais.

• Vaikus skatiname bendradarbiauti tarpusavyje, padėti vieni kitiems atliekant užduotis, kuriant dialogus, klausytis ir girdėti kitą pašnekovą, kaupti naują kalbinę patirtį.

• Mokomės taisyklingai kalbėti, reikšti savo mintis.

• Susipažįstame su Lietuvos istorija, kultūra, papročiais ir tradicijomis.

• Kalbai mokyti naudojame daug ir įvairių vaizdinių priemonių.

• Skatiname vaikus domėtis lietuviškomis knygomis.

• Organizuojame išvykas ir ekskursijas.

Užsiėmimų tvarkaraštis2023.09.17, 2023.10.07, 2023.11.11, 2023.12.09, 2024.01.13, 2024.02.24, 2024.03.09, 2024.04.13, 2024.05.11, 2024.06.08, 2024.07.06Šeštadieniais
10:30–12:45 val.
Dachauer Str. 23/II, 80335 München

Paauglių (11–16 m.) grupė (pagrindinis ugdymas)

Jei nori susitikti ir bendrauti (lietuviškai ir / ar vokiškai) su bendraamžiais, kalbi ar tik supranti lietuviškai, nori pagilinti lietuvių kalbos žinias ir pažinti Miuncheną – PRISIJUNK!

Mes siūlome jauniems žmonės neformalius susitikimus, kur jie turėtų galimybę pabendrauti su bendraamžiais jiems aktualiomis temomis, pabandyti surasti bendrystę ir tiesiog gerai praleisti laiką. Tai susitikimai su Miunchene gyvenančiais lietuviais, kurie papasakos apie savo profesijas, pagal galimybes organizuos ekskursijas į savo darbo vietas, muziejus, parodų sales ir pan. Per aktyvaus pažinimo pamokas mokiniai bus supažindinami su įvairiomis temomis: nuo psichologijos iki architektūros, meno, ekologijos. 

Paaugliai taip pat turės galimybę susitikti nuotoliu su mokytoja iš Lietuvos. 

Šių susitikimų metu mes:

• Pirmiausia daug bendrausime ir pažindinsimės.

• Pagal galimybes ir turimą kalbinę patirtį, gilinsime lietuvių kalbos žinias.

• Mokysimės įdomiai ir konstruktyviai planuoti ir leisti laisvalaikį.

• Būsime aktyviais susitikimų turinio kūrėjais.

• Žiūrėsime filmus ir juos aptarsime.

• Dalyvausime nuotolinėse meninėse edukacijose.

• Organizuosime išvykas ir ekskursijas. 

Užsiėmimų tvarkaraštis 2023.09.17, 2023.09.30 (N), 2023.10.07, 2023.10.21 (N), 2023.11.11, 2023.11.25 (N), 2023.12.09, 2024.01.13, 2024.01.27 (N), 2024.02.03 (N), 2024.02.24, 2024.03.09, 2024.03.16 (N), 2024.04.13, 2024.04.27 (N), 2024.05.11 (N), 2024.06.08, 2024.06.22 (N), 2024.07.06, 2024.07.19 (N)  Šeštadieniais
10:30–12:45 val.
  Dachauer Str. 23/II, 80335 München    
(N) – pamokos nuotoliu su mokytoja iš Lietuvos

Tradiciniai mokyklos ir bendruomenės organizuojami renginiai, į kuriuos kviečiami visi mokyklos vaikai ir šeimos:

2023-12-17 – Kalėdų šventė

2024-05-05 – Motinos dienos šventė