Banko duomenys

Norėdami sumokėti nario mokestį ar pervesti aukas naudokite šiuos banko duomenis:


Gavejas: Litauische Gemeinschaft München

IBAN: DE80 7015 0000 0000 2446 24

Bankas:   Stadtsparkasse München

Pavedimo zyme: Vardas Pavarde / Naryste Metai